Vodohospodářský dělník, provoz Valašské Meziříčí

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vodohospodářský dělník, provoz Valašské Meziříčí

Místo výkonu funkce: provoz Valašské Meziříčí

Termín nástupu: 1. 1. 2022 (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • střední vzdělání s výučním listem, obor vodní hospodářství, lesnictví či stavební, nebo vyučen ve strojním nebo zemědělském oboru
 • řidičské oprávnění sk. B podmínkou
 • platné osvědčení pro práci s křovinořezem podmínkou
 • platné osvědčení pro práci s motorovou pilou výhodou
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • řidičské oprávnění sk. B+E, C a T výhodou
 • praxe v oboru vítána, manuální zručnost
 • schopnost týmové práce
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů (mýcení a kácení) včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřevní hmoty, likvidace dřevní hmoty (štěpkování)
 • obsluha pracovních strojů a zařízení v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění (jednoosé žací stroje, štípačky, elektrocentrály, štěpkovače, čerpadla, míchačky aj.)
 • údržba a opravy svěřených vozidel, strojů a zařízení v rámci běžné údržby
 • údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce) ve správě provozu
 • pomocné stavební práce
 • řízení a obsluha služebních vozidel pro přepravu osob a materiálů dle řidičského oprávnění
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby při mimořádných událostech
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností

 

Bližší informace: Ing. Pavlína Burdíková, vedoucí provozu Valašské Meziříčí, tel.: 571 685 096, mobil: 602 768 980 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 30. 11. 2021. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 12. listopadu 2021, 14:08