Veřejné zakázky

Veřejné zakázky Povodí Moravy, s. p. jsou zveřejňovány na profilu zadavatele na webu Ministerstva zemědělství (zde).