Povodí

Území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku.. Obvykle jde o soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru.

Jinak též území vymezené rozvodnicí a odvodňované tokem k určitému profilu toku.

Mohlo by vás zajímat: