Vodní dílo

Stavba, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového reřžimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům.

V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhoduje vodoprávní úřad.

Mohlo by vás zajímat: