Závod Střední Morava

Závod Střední Morava spravuje území o rozloze 5 841 kma to na území dvou krajů: Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Organizačně jej tvoří pět provozů: Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Zlín, Břeclav, Dolní Věstonice.

Stará se celkem o:

  • 3 100 km vodních toků nacházejících se v povodí řeky Moravy od mostu Bezměrov po soutok s Dyjí. Toto území je tvořeno povodími významných vodních toků jako jsou zejména Dřevnice, Olšava, Haná, Radějovka, Velička a část povodí Litavy a Kyjovky
  • 10 přehrad: Nové Mlýny I, II, III, Luhačovice, Fryšták, Koryčany, Slušovice, Ludkovice, Bojkovice, Opatovice
  • 35 jezů
  • 38 malých vodních nádrží
  • 589 km ochranných hrází
  • 13 plavebních komor.

Provoz Vodní cesty se stará o průplav Otrokovice – Rohatec tzv. Baťův kanál

Sídlo závodu Střední Morava je v Uherském Hradišti, na Moravním náměstí 766.

kontakt zde

ilustrace

Práce na PPO Uherské Hradiště běží na všech objektech

V současné době zhotovitel pracuje na všech stavebních objektech, které jsou v různých stupních rozpracovanosti. Před...

4. 7. 2013
ilustrace

Vodohospodáři opravili hráz na řece Moravě a koryto Litavy

Pracovníci závodu Střední Morava provedli před koncem roku řadu oprav na korytech toků ve správě státního podniku Povodí...

20. 12. 2012
ilustrace

Vodohospodáři upravili koryta Moravy, Veličky a Litavy

Úpravy koryt tří vodních toků v obvodu působnosti závodu Střední Morava si vyžádaly více než 19 milionů korun. Celková délka...

30. 11. 2012
ilustrace

Oprava obslužné komunikace kolem VD Luhačovice skončila

LUHAČOVICE – Stavebníci dokončili v uplynulých dnech opravu obslužné komunikace kolem vodního díla Luhačovice. Její více než...

23. 11. 2012
ilustrace

Vodohospodáři závodu Střední Morava vyčistili tři vodní toky

Pracovníci závodu Střední Morava vyčistili v uplynulých týdnech vodní toky Okluky, Lipinu a Němčanský potok. Trojici vodních...

9. 10. 2012
ilustrace

Ochranná hráz Skařiny v Hodoníně se letos dočká rekonstrukce

Vodohospodáři chtějí v Hodoníně do konce listopadu rekonstruovat ochrannou hráz Skařiny. Více než 600 metrů hráze u řeky...

19. 9. 2012
ilustrace

Sací bagr čistil zanesené rejdy plavebních komor na Baťově kanále...

BAŤŮV KANÁL – Zaměstnanci státního podniku Povodí Moravy pročistili v červenci a srpnu rejdy plavebních komor (PK) na Baťově...

24. 8. 2012
ilustrace

Z řeky Olšavy v Bojkovicích zmizelo 1000 m³ nánosů

BOJKOVICE – Státní podnik Povodí Moravy odstranil v rámci běžné údržby vodních toků štěrkové nánosy z řeky Olšavy...

26. 1. 2012
ilustrace

Baťův kanál očekává v letošní sezóně okolo 70 tisíc turistů

NAPAJEDLA, SUDOMĚŘICE – Baťův kanál čeká o tomto víkendu na šesti místech Slavnostní odemykání plavební sezóny. Vodní cesta...

29. 4. 2011
ilustrace

Povodí Moravy připravilo Baťův kanál na novou sezónu

BAŤŮV KANÁL – Baťův kanál je připraven přivítat na přelomu dubna a května náštěvníky v nové sezóně. Jedna z nejvýznamnějších...

22. 4. 2011
stránka: 12