Nejčastější otázky a odpovědi k čištění vodní nádrže Luhačovice

Jak je nakládáno s bahnem vytěženým z přehrady?

V současné době odváží zhotovitel stavby (OHL ŽS) vytěžené sedimenty zásadně na tři místa:

a) Bývalá skládka na katastru obce Dolní Lhota (ta se nachází asi 300 metrů vzdušnou čarou za přehradou). Tady bude uloženo 190 tisíc metrů krychlových usazenin. (z celkového množství asi 235 tisíc m³). Sedimenty tak budou použity na rekultivaci skládky.

b) Dočasné úložiště v okolí přehrady – zemědělská pole v okolí, které má v užívání zemědělské družstvo Olšava. K tomuto je nutné říci: Pole, které obhospodařuje družstvo Olšava má asi 100 vlastníků. Ze zákona můžeme o ukládání sedimentů jednat pouze s uživatelem. Protože jsou sedimenty z přehrady laboratorními rozbory označeny jako „velmi kvalitní půda – hnojivo“, jedná navíc uživatel jako řádný hospodář, protože zajistil vlastníkům zhodnocení půdy. Na pole můžeme ze zákona umístit maximálně deseti centimetrovou vrstvu sedimentů.

c) Dočasné úložiště těsně u přítoku přehrady. To leží na našich pozemcích a nijak neovlivňuje životní prostředí obyvatel.

Další místa, kam se vyváží sedimenty jsou určená na základě žádostí jednotlivců nebo zástupců obcí.

Obecně ale platí, že pokud zhotovitel začne vyvážet sedimenty na jiná, než již připravená místa, zvažuje, zda se mu takový odvoz vyplatí. Před použitím jakékoli komunikace totiž musí provést takzvanou pasportizaci – tedy přesné zmapování kvality silnice. Po skončení vyvážení ji pak musí uvést do původního (často je to ale do mnohem lepšího) stavu. Proto zhotovitel velmi pečlivě zvažuje, kam vozidla směřuje.

Už jste dostali povolení k jeho zaorávání na zemědělských pozemcích? O které zemědělské pozemky se konkrétně jedná?

V současné době máme povolení k dočasnému ukládání sedimentů na zemědělskou půdu. Z odboru životního prostředí luhačovického městského úřadu čekáme na povolení k trvalému uložení. Pro toto povolení si totiž vedoucí odboru dodatečně vyžádal ještě vyjádření od Ministerstva zdravotnictví, které posoudí, zda se v místě bagrování nenachází žádná vřídla. Na vydání tohoto posouzení má ministerstvo 30 dní. Podklady od nás dostalo 25.2.2011. Všechna ostatní povolení tedy již byla řádně předána a schválena.

Komplikuje něco čištění přehrady (protesty vlastníků pozemků, na něž se bahno vyváží apod.)?

Uvědomujeme si, že odtěžení a odvezení tak obrovského množství sedimentů dočasně zhorší životního podmínky dotčených obyvatel. Proto děkujeme všem, kteří se obrnili trpělivostí. Samozřejmě jsme v kontaktu s lidmi a zástupci obcí, kterých se aktuální situace dotýká. Při pravidelných kontrolních dnech spolu s nimi hodnotíme aktuální situaci a domlouváme se na potřené eliminaci dopadů jako je zvýšená doprava, špinavé silnice a prach. Proto se nedá říci, že stavbu v této chvíli komplikují místní lidé nebo vlastníci pozemků. Samozřejmě evidujeme připomínky dotčených lidí, snažíme se ale na ně v rámci našich možností reagovat.

Samostatnou kapitolou je riziko „nevhodných klimatických podmínek“. V těchto dnech jsou pro těžbu sedimentů ideální podmínky, takže na místě uvidíte „plný stav“ techniky. Bohužel ale nemůžeme předvídat počasí v dalších měsících. Obecně platí, že ve chvíli, kdy je deštivo, práce se komplikují.

Kdy by podle aktuálních plánů mělo být čištění přehrady dokončeno?

Vzhledem k tomu, že počasí nepřálo realizaci a nejvhodnější podmínky byly vlastně přes noc, kdy teploty klesaly pod bod mrazu, je reálné hovořit o termínu dokončení těžby v prvním týdnu roku 2012. Nádrž bychom pak chtěli napouštět z jarních vod. 

publikováno 9. března 2011, 13:34aktualizováno 27. prosince 2011, 16:59 štítky: vodní dílo Luhačovice, přehrada Luhačovice, čištění vodní nádrže, revitalizace, sedimenty, retence, sinice,