Vodní dílo Plumlov má připravenu rekonstrukci hráze

PLUMLOV – Vodní dílo Plumlov je po ukončení těžby sedimentů připraveno na plánovanou rekonstrukci návodního líce a koruny hráze. Celkem sedm dílčích stavebních objektů nyní čeká na rozhodnutí o přidělení dotace, o níž společně rozhodují ministerstva zemědělství a financí. Plumlovská hráz z roku 1932 bude první v Česku, která se dočká takto zásadních oprav. 

 Základní fakta o stavbě

Název akce: VD Plumlov, rekonstrukce návodního líce a koruny hráze

Investor: Povodí Moravy,s.p.

Projekt: VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.

Financování: Ministerstvo zemědělství

Náklady: 140 milionů Kč bez DPH

Stavebních objektů: sedm

Termín dokončení: 2013

Po ukončení těžby sedimentů ze dna vodní nádrže Plumlov přichází řada na avizovanou rekonstrukci návodního líce a koruny hráze. Státní podnik Povodí Moravy k tomu využije skutečnost, že nádrž je od května 2010 bez vody a po provedených opravách nebudou obdobné nákladné stavby v příštích minimálně pěti desítkách let nutné. „Plumlovská hráz z roku 1932 bude první v tuzemsku, která se dočká takto zásadního zásahu,“ řekl generální ředitel podniku Radim Světlík.

Připomněl, že cílem naprojektované opravy hráze je zvýšit bezpečnost vodního díla při mimořádných manipulacích podle aktuálních předpisů. Rekonstrukce zahrnuje opravy návodního líce, který je běžně skrytý pod vodou, vyrostou rovněž nové opěrné zdi u vypouštěcí věže nebo zařízení technicko-bezpečnostního dohledu. „Chceme předejít nutnosti podobných oprav po několika letech,“ vysvětlil generální ředitel již dříve oznámené prodloužení termínu napuštění nádrže.

Správce nádrže bude dále částečně rekonstruovat bezpečnostní přeliv, součástí akce budou i úpravy v elektroinstalaci a také silnice v napojení nájezdu na most. „Nutnost těchto opatření vychází z nevyhovujícího technického stavu po 70 letech provozu,“ uvedl vedoucí útvaru provozu a TBD Povodí Moravy Vlastimil Krejčí.

Hráz byla postavena v místě původní hráze Stichovského rybníka, v koruně má délku 465,5 m a šířku šest metrů, výška hráze nad základovou spárou je bezmála dvacet metrů. Hráz je zemní s návodním jílovým těsněním, střední část je ze zemin obdobného charakteru a vzdušní stabilizační část byla sypána ze zahliněných štěrků. V červenci 2011 byly provedeny průzkumné vrty v prostoru dosavadního bezpečnostního přelivu s cílem zjistit základové poměry pro stavbu nového objektu.

„Po realizaci stavby bude vodní dílo bezpečně zajištěno na převedení kontrolní 10 tisícileté povodně,“ doplnil Vlastimil Krejčí.

Stabilitu hrázového tělesa pro různé zatěžovací stavy prověřily v minulosti studie, které konstatují, že návodní svah není vzhledem ke konstrukci hráze dostatečně stabilní. Jedná se zejména o situaci při náhlém poklesu hladiny v nádrži. Náklady na celou akci mají přesáhnout 140 milionů Kč bez DPH. Podnik již dříve zažádal o dotaci a nyní čeká na rozhodnutí o jejím přidělení, které posuzují společně ministerstva zemědělství a financí. „Po obdržení rozhodnutí můžeme vypsat výběrové řízení, kde máme připravenu zadávací dokumentaci,“ uzavřel generální ředitel Radim Světlík.

Údolní nádrž na řece Hloučele u Plumlova byla vybudována v letech 1922 až 1929. Do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno 1. 8. 1936. Účelem vodního díla je ochrana před povodněmi, akumulace vody k nalepšení průtoků pod přehradou, rekreace, vodní sporty, rybí hospodářství a energetické využití v malé vodní elektrárně. Nádrž má celkový objem 5, 566 mil. m3, přičemž retenční prostor pro snížení povodní tvoří 2, 486 mil. m3.

publikováno 24. listopadu 2011, 12:00aktualizováno 15. ledna 2012, 21:39 štítky: Plumlov, ochrana před povodněmi, čištění vodní nádrže, investiční akce,