Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 20. 4. 2022

Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 11. 4. - 17. 4. 2022)

V první polovině týdne počasí ve střední Evropě ovlivňovaly obnovující se tlakové výše v pásu od Skandinávie až po Balkán. Kolem nich k nám proudil teplý vzduch od jihu. Jeho příliv ukončila studená fronta, která ve čtvrtek od západu postupovala přes naše území dále k východu. Za ní, mezi tlakovou níží nad východní Evropou a tlakovou výší nad Skandinávií, začal proudit chladný, postupně studený vzduch od severu až severovýchodu. Tlaková výše nad Skandinávii začala zesilovat a její střed se přesouval nad Polsko a východní Německo a během neděle postupně ovlivnila počasí u nás.

Nejvýznamnější a nejvýraznější srážkové úhrny byly na postupující studené frontě, a to v noci na pátek, v pátek a doznívající přeháňky v sobotu. V ostatní dny se žádné srážky nevyskytovaly nebo byly velmi zanedbatelné do několika desetin milimetrů. Největší hodnoty 24hod srážkových úhrnů byly naměřeny za pátek, na severu a severovýchodě republiky, zejména na Moravě a ve Slezsku. Tehdy se ve studeném vzduchu vytvářela výrazná kupovitá oblačnost a byly i zaznamenány slabé bouřky.

Nejplošnější srážky byly v noci na pátek, kdy pršelo na většině území republiky a 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 1 až 9 mm. V sobotu již pršelo jen v oblasti Beskyd, kde 24hod srážkové úhrny byly od 1 do 9 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (13. 4. 2022 – 19. 4. 2022)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

1,8

7

Podhradí

9,2

2

Valašské Meziříčí

13,4

8

Nová Ves

5,0

3

Moravská Třebová

4,6

9

Vír

7,5

4

Opatovice

3,9

10

Nové Mlýny

3,0

5

Fryšták

3,2

11

Brno

4,3

6

Uherský Brod

2,6

12

Blansko

5,7

Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 11. 4. - 17. 4. 2022)

Hladiny většiny toků v průběhu týdne převážně mírně klesaly. Na tocích odvodňujících horské oblasti docházelo ke kolísání v důsledku tání sněhové pokrývky. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -25 do +1 cm.

V povodí Moravy a Dyje také převažovala klesající tendence s týdenními rozdíly hladin mezi -10 až 0 cm. Největší týdenní poklesy byly zaznamenány v povodí Bečvy (až -28 cm).

Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se v průběhu týdne pohybovaly většinou v rozmezí hodnot Q270–90d. Více vodné (Q60–30d) byly některé toky odvodňující horské oblasti. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha (Q355d) se vyskytovaly jen zřídka, a to zejména v povodí Moravy a Dyje,

V povodí Moravy a Dyje se vodnosti pohybovaly převážně mezi Q300–150d. Malých vodností na úrovni hydrologického sucha (Q355-364d) dosahovaly jen ojediněle Jevíčka, Dyje, Svratka a Balinka.

Týdenní průtoky v povodí Moravy a Dyje se pohybovaly většinou výrazně pod dubnovým normálem mezi 20–50 % QIV.

Sněhová pokrývka

Sněhová pokrývka se v průběhu týdne snižovala. V Jeseníkách 10 až 100 cm, v Beskydech 5 až 35 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 18. 4. 2022 činí cca 0,189 mld. m3, což představuje v průměru cca 2,4 (2,4 litru na jeden metr čtvereční), na území povodí Moravy a Dyje cca 21,7 mil. m3, což představuje v průměru cca 0,9 mm (0,9 litr na jeden metr čtvereční).

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 20. 4. 2022

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

2,46

1,28

6,30

39

rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

9,29

4,46

23,85

39

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

4,58

2,49

18,37

25

rozkolísaná

4

Dyje

Ladná

12,28

9,50

63,80

19

setrvalá

5

Morava

Moravičany

13,76

4,01

33,04

42

pokles

6

Morava

Olomouc

22,30

5,49

48,52

46

pokles

7

Bečva

Dluhonice

8,68

2,08

26,84

32

pokles

8

Morava

Strážnice

36,24

9,10

99,57

36

pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Vodní nádrže

Hladiny na většině nádrží mají převážně setrvalou nebo mírně klesající tendenci. VD Fryšták plní zásobní prostor ze zimní úrovně hladiny. VD Letovice a Plumlov mají snížený zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce.

V uplynulém týdnu bylo ve významných vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje akumulováno cca 0,55 mil. m3 vody.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 20. 4. 2022

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m
1 Nová Říše Olšanský p. 554,60 100 0,091 0,010 setrvalý 0,00
2 Landštejn Pstruhovec 571,91 89 0,031 0,010 setrvalý -0,01
3 Vranov Dyje 346,75 86 2,970 5,200 setrvalý -0,08
4 Znojmo Dyje 225,13 91 6,400 4,600 setrvalý 0,03
5 Jevišovice Jevišovka 328,72 100 0,144 0,129 setrvalý 0,08
6 Výrovice Jevišovka 232,99 100 0,077 0,133 setrvalý -0,04
7 Vír Svratka 463,43 96 2,440 2,190 setrvalý 0,01
8 Brno Svratka 228,83 96 4,000 3,800 setrvalý -0,02
9 Letovice Křetínka 350,76 20 0,220 0,280 setrvalý -0,01
10 Boskovice Bělá 429,35 95 0,129 0,129 setrvalý -0,04
11 Hubenov Maršovský p. 522,08 100 0,140 0,013 setrvalý 0,00
12 Dalešice Jihlava 377,95 82 2,520 1,960 slabý pokles -0,10
13 Mostiště Oslava 476,90 100 0,790 0,510 setrvalý 0,00
14 Nové mlýny Dyje 170,12 100 16,900 14,000 setrvalý 0,02
15 Koryčany Kyjovka 304,21 74 0,063 0,035 setrvalý -0,05
16 Karolínka Stanovnice 518,88 93 0,160 0,050 setrvalý 0,00
17 Bystřička Bystřička 376,61 100 0,520 0,520 setrvalý -0,05
18 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,95 97 0,191 0,172 setrvalý -0,01
19 Plumlov Hloučela 271,91 69 0,207 0,207 setrvalý -0,01
20 Opatovice Haná 332,89 95 0,016 0,043 setrvalý -0,06
21 Slušovice Dřevnice 315,25 89 0,110 0,041 setrvalý -0,03
22 Fryšták Fryštácký p. 245,01 66 0,066 0,041 setrvalý 0,04
23 Bojkovice Kolelač 320,84 100 0,018 0,007 setrvalý -0,02
24 Luhačovice Luhačovický p. 279,71 99 0,080 0,054 setrvalý -0,04
25 Ludkovice Ludkovický p. 284,15 100 0,027 0,015 setrvalý -0,01

 Předpokládaný vývoj

Zpočátku počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže nad východní Evropou. Postupně nás začne ovlivňovat brázda nízkého tlaku od jihozápadu. Během víkendu bude z Francie postupovat do střední Evropy tlaková níže a na začátku příštího týdne se do střední Evropy postupně rozšíří od jihu nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu.

Hladiny toků budou převážně setrvalé nebo budou jen mírně kolísat. Na tocích odvodňující horské oblasti může docházet k výraznějšímu kolísání vlivem tání sněhu.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

V Brně dne 20. 4. 2022

Ing. Michaela Juříčková

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.