Povodňové zpravodajství

Informační zpráva č. 14 o situaci ze dne 18. 10. 2020 k 13:00 hod

1) Hydrologická situace

Dnes dopoledne se srážky již prakticky nevyskytovaly. Na sledovaných tocích vodní stavy měly klesající nebo stagnující tendenci. Nadále přetrvávají 2. SPA ve dvou profilech na Moravě a na Svratce.

Předpokládaný vývoj

Srážky očekáváme již pouze ojediněle. Průtoky budou nadále klesat.

2) Vodní toky s dosažením SPA

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm)

Průtok (m3/s)

SPA

Překročení

N-letých vod

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

2

Morava

Lanžhot

472

401

II.

Q1 - Q2

400

460

530

pokles

3

Svratka

Brno – Poříčí

164

45,2

II.

120

160

260

stagnace

3)Vodní nádrže

Na většině vodních dílech již funguje běžný režim nádrží. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Postupně s klesajícími přítoky se snižují i odtoky z přehrad.

Název VD

Vodní tok

Naplněnost vodní nádrže (celkem) *

Celkový objem

Přítok

Odtok

Neškodný odtok

zaplněný

volný

mil.m3

%

mil.m3

%

mil.m3

m3/s

m3/s

m3/s

1

Vranov

Dyje

108,051

81

24,572

19

132,622

24,550

43,100

130

2

Znojmo

Dyje

3,456

81

0,834

19

4,290

43,100

41,200

130

3

Nové mlýny

Dyje

81,101

71

33,077

29

114,178

155,030

141,300

420

4

Brno

Svratka

14,899

84

2,792

16

17,691

43,000

45,200

155

5

Mostiště

Oslava

10,504

88

1,433

12

11,937

6,090

5,260

15

6

Vír

Svratka

49,476

88

6,714

12

56,189

9,720

31,200

55

7

Hubenov

Maršovský p.

3,051

90

0,334

10

3,385

0,191

0,112

7

8

Letovice

Křetínka

9,452

81

2,192

19

11,644

2,770

6,100

7

9

Landštejn

Pstruhovec

2,934

94

0,204

6

3,138

0,064

0,120

3

10

Jevišovice

Jevišovka

0,223

41

0,328

59

0,551

0,873

0,990

9

11

Nová Říše

Olšanský p.

2,552

84

0,494

16

3,046

0,100

0,202

2,2

12

Dalešice

Jihlava

121,030

95

5,877

5

126,907

11,800

14,700

40

13

Výrovice

Jevišovka

3,227

76

1,005

24

4,232

2,509

0,908

17

14

Opatovice

Haná

6,333

63

3,730

37

10,062

0,502

0,000

4

15

Fryšták

Fryštácký p.

1,572

53

1,378

47

2,950

0,205

0,905

11

16

Luhačovice

Luhačovický p.

0,047

2

2,653

98

2,700

1,270

1,430

10

17

Ludkovice

Ludkovický p.

0,590

86

0,100

14

0,690

0,540

0,605

6,7

18

Bojkovice

Kolelač

0,818

85

0,147

15

0,965

0,501

0,445

6

19

Koryčany

Kyjovka

2,161

84

0,403

16

2,564

0,524

0,976

8

20

Slušovice

Dřevnice

8,522

86

1,427

14

9,949

1,030

3,410

22

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

0,417

63

0,248

37

0,665

0,695

1,070

15

22

Bystřička

Bystřička

1,842

40

2,738

60

4,580

3,690

6,430

20

23

Plumlov

Hloučela

3,530

60

2,327

40

5,857

3,130

6,070

12

24

Karolínka

Stanovnice

6,751

91

0,644

9

7,395

1,066

1,434

25

25

Boskovice

Bělá

6,545

89

0,828

11

7,373

1,630

3,390

8

*Naplněnost je vztažena k maximální hladině, tedy včetně objemu retenčního prostoru

4) Rozlivy a další informace

V současnosti již bez rozlivů a nových komplikací.

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.