Vodácké akce

VD Mohelno (ČEZ a.s.)

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 28. 6. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí 

Ne 30. 8. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Ne 13. 9. 2020

08:00 – 12:00

12 m3/s

veřejné splutí

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Upozorňujeme, že může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů a převádění vyšších průtoků nebo z důvodu dlouhotrvajícího sucha. Požadované termíny bude možno dodržet dle stavu hladiny v nádrži, proto tyto berte jako informativní. Je možné, že dojde k redukci počtu termínů

Z důvodu aktuální situace kolem pandemie jsou všechny vodácké akce pod vodními díly i na vodních dílech Povodí Moravy, s.p. do odvolání zrušeny.

ilustrace

Doporučení pro vodáckou veřejnost

Doporučení Povodí Moravy, s. p. pro vodáckou veřejnost Před vyplutím na vodu je nutné si zjistit co nejvíce informací...