Články označené štítkem „Podolský potok“:

ilustrace

Návrh záplavového území a aktivní zóny toku Podolský potok

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické...

3. 3. 2021