Články označené štítkem „Plánování v oblasti vod“:

ilustrace

II. plánovací období – PDP 2015-2021 

Plány dílčích povodí obsahují (z Národního plánu povodí Dunaje přebrané) stanovené cíle pro ochranu a zlepšování stavu...

1. 2. 2018
ilustrace

Dílčí práce a výstupy z přípravy 2. plánů povodí

Plán dílčího povodí Dyje – přípravné práce duben 2013: Vymezení území Dyje Podklady Všeobecná charakteristika...

19. 9. 2013
ilustrace

Komise pro Plán dílčího povodí Dyje

05 2014 09 16 D PREZENTACE 05 2014 09 16 D ZÁZNAM 05 2014 09 16 D PREZENČNÍ LISTINA 04 2014 05 27 D PREZENTACE...

16. 5. 2012
ilustrace

Komise pro Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

05 2014 09 16 M PREZENTACE 05 2014 09 16 M ZÁZNAM 05 2014 09 16 M PREZENČNÍ LISTINA 04 2014 05 27 M PREZENTACE...

16. 5. 2012
ilustrace

Dopady klimatické změny na vodohospodářskou soustavu (2008)

Studie posouzení dopadů klimatické změny na vodohospodářskou soustavu v povodí Moravy v roce 2008 . Studie obsahuje...

4. 1. 2012
ilustrace

Zabezpečení procesu plánování v oblasti vod

Vodohospodářské plánování. Plánování v oblasti vod. Dva pojmy, zdánlivě označující totéž. Plánování v oblasti vod je novým...

4. 1. 2012